کرمل شهری با خانه های عروسکی

کرمل شهری با خانه های عروسکی

کرمل شهری در شبه جزیره مونتری واقع در کالیفرنیاست. این شهر به دلیل معماری کلبه های بسیار زیبا و جالبش که گویی از دل کتاب داستان ها بیرون آمده اند، مشهور است. این از زمانی آغاز شد که کامستاک در سال 1920 یک کلبه واقعا عروسکی ساخت. همسر او عروسکهای دست سازش را می فروخت و می خواست با برگزاری یک نمایشگاه فروش عروسک هایش را بیشتر کند. بنابراین شوهرش موافقت کرد که یک خانه عروسکی (هانسل) برای او بسازد.

بعدها در سال 1925 کامستاک، خانه دیگری با نام گرتل ساخت. هانسل و گرتل به خوبی در جامعه پذیرفته شدند و او خانه های دیگری بدین شکل ساخت، و این آغاز پیدایش این شهر زیبا و عروسکی شد که تصاویرش را مشاهده می کنید.

کرمل شهری با خانه های عروسکی

خانه های زیبا و عجیب

کرمل شهری با خانه های عروسکی

کلبه های عروسکی شهر کرمل

کرمل شهری با خانه های عروسکی

خانه های زیبا و عروسکی

کرمل شهری با خانه های عروسکی

خانه های عروسکی در شهر کرمل

کرمل شهری با خانه های عروسکی

کرمل شهری در شبه جزیره مونتری واقع در کالیفرنیاست

کرمل شهری با خانه های عروسکی

 

کرمل شهری با خانه های عروسکی

کرمل شهری با خانه های عروسکی

کرمل شهری با خانه های عروسکی

کرمل شهری با خانه های عروسکی

کرمل شهری با خانه های عروسکی

کرمل شهری با خانه های عروسکی

پاسخی بگذارید