وزیر بهداشت در تشییع پیکر جان باختگان سمنان

وزیر بهداشت در مراسم تشییع پیکر جانباختگان سانحه قطار تبریز -مشهد در تبریز حضور یافت.

پاسخی بگذارید