مردمی که روی باتلاق زندگی میکنند +عکس

مردمی که روی باتلاق زندگی میکنند

در یکی از بزرگترین باتلاق های دنیا در کناره جلگه های رود نیل در سودان جنوبی مردمی با شرایط خاص در حال زندگی هستند.

مردمی که روی باتلاق زندگی میکنند + عکس

به گزارش فانیکول به نقل از مشرق، این مردم منازل خود را بر روی توده های شناور در این باتلاق ساخته اند. تنها راه قابل رفت و آمد بین خانه ها راه آبی است که ساکنین با استفاده از قایق از آن استفاده می کنند. تنها درآمد ساکنین محلی ماهیگیری است. این جلگه و باتلاق ها بسیار حاصلخیزند و شامل گیاهانی هستند که بدلیل نداشتن ریشه شناورند ولی حجم انباشته شده آنها قابلیت تحمل وزن زیادی را به آنها داده و ساکنین محلی هم از همین خاصیت استفاده میکنند و منازل خود را بر روی آنها بنا میکنند.

 

مردمی که روی باتلاق زندگی میکنند

مردمی که روی باتلاق های رود نیل زندگی میکنند

مردمی که روی باتلاق زندگی میکنند

مردمی که در کناره جلگه های رود نیل در سودان جنوبی زندگی میکنند

مردمی که روی باتلاق زندگی میکنند

مردمی که در باتلاق کناره جلگه های رود نیل در سودان جنوبی زندگی میکنند

مردمی که روی باتلاق زندگی میکنند

مردمی که جلگه های رود نیل در سودان جنوبی زندگی میکنند

مردمی که روی باتلاق زندگی میکنند

مردمی که در باتلاق های سودان جنوبی زندگی میکنند 

مردمی که روی باتلاق زندگی میکنند

مردمی که در کناره جلگه های رود نیل در سودان جنوبی زندگی میکنند

مردمی که روی باتلاق زندگی میکنند

مردمی که در رود نیل در سودان زندگی میکنند

مردمی که روی باتلاق زندگی میکنند

مردمی که روی باتلاق زندگی میکنند

پاسخی بگذارید