سهم 14 کشور عضو اوپک از کاهش تولید نفت

 

خبرگزاری فارس: شب گذشته سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای کاهش تولید 1.2 میلیون بشکه در روز توافق کردند.در خبرها میزان سهم کاهش تولید برخی کشورها عنوان شد شاید برای خوانندگان جالب باشد که سهم هر یک از اعضا از این کاهش چقدر شده است.

جدول زیر میزان کاهش هریک از کشورهای عضو را نشان می‌دهد.

سهم 14 کشور عضو اوپک از کاهش تولید نفت

سهم کشورهای عضو اوپک از کاهش تولید نفت

براساس این جدول بین کشورهای عضو به غیر از لیبی و نیجریه که کاهش تولید نخواهند داشت تنها ایران می‌تواند در 6 ماه اجرای این توافق تا 90 هزار بشکه در روز تولید خود را افزایش دهد بقیه اعضا مجبورند تولید خود را کاهش دهند که سهم هر یک از کشورها از این کاهش در جدول زیر مشاهده می‌شود.

همچنین قرار است کشورهای غیر عضو نیز 600 هزار بشکه تولید خود را کاهش دهند که سهم روسیه به تنهایی 300 هزار بشکه در روز است.

مسئله قابل توجه اینکه بیشترین سهم کاهش تولید متعلق به عربستان سعودی است که مجبور شده 486 هزار بشکه در روز تولید خود را کاهش دهد.

پیشنهاد ویژه:  "ال‌لو‌کو" پادشاه کوکائین جهان دستگیر شد
قبلی بعد از گل تساوی، شیرازه تیم از هم پاشید
بعدی سفیر جدید اسرائیل وارد ترکیه شد

پاسخی بگذارید