دهکده عجیب 6 انگشتی های هندوستان !

دهکده عجیب 6 انگشتی های هندوستان

دهکده توسا در هندوستان این روزها باعث شگفتی افراد زیادی شده است. قبیله چودهاری ساکن در این دهکده نسبت به باقی افراد خاص تر هستند!

۲۵ عضو این قبیله در هر دست و پایشان یک عدد بیشتر از مردم عادی انگشت دارند. چودهاری های صاحب ۱۲ انگشت در دست و پا از این مسئله نه تنها خوشحال نیستند بلکه می گویند روی زندگیشان تاثیر بدی گذاشته است. به عنوان مثال بچه های صاحب انگشتان اضافه در مدرسه قادر به گرفتن قلم در دست و نوشتن نیستند. و خواستگار دخترها به محض دیدن انگشتان اضافه فرار میکنند.

مردم محلی منتظر هستند دولت به درمان این بیماری که به نام پلی داکتیلی یا پر انگشتی مشهور است. اقدام کند.

بیماری پر انگشتی بین انسان، سگ و گربه شایع است. این بیماری ژنتیکی بوده و انگشتان اضافه در شکم مادر شکل میگیرند.

دهکده عجیب 6 انگشتی های هندوستان

دهکده عجیب 6 انگشتی های هندوستان

دهکده عجیب 6 انگشتی های هندوستان

[su_button target=”blank” style=”flat” background=”#ffffff” color=”#0000ff” icon=”icon: external-link” icon_color=”#0000ff” text_shadow=”0px 0px 0px #ffffff” desc=”منبع:کافه ترک”][/su_button]

پاسخی بگذارید