داستان استاد اصولا منطق چیست ؟

داستان استاد اصولا منطق چیست ؟

استاد اصولا منطق چیست ؟

معلم کمی فکر کرد و جواب داد: گوش کنید، مثالی می زنم، دو مرد – پیش من می آیند. یکی تمیز ودیگری کثیف من به آن ها پیشنهاد می کنم حمام کنند. شما فکر می کنید، کدام یک این کار را انجام دهند؟

هردو شاگرد یک زبان جواب دادند : خوب مسلما کثیفه!

معلم گفت: نه، تمیزه. چون او به حمام کردن عادت کرده و کثیفه قدرآن را نمی داند. پس چه کسی حمام می کند؟

حالا پسرها می گویند: تمیزه!

معلم جواب داد:…

نه، کثیفه، چون او به حمام احتیاج دارد. وباز پرسید :

خوب، پس کدامیک از مهمانان من حمام می کنند؟

یک بار دیگر شاگردها گفتند: کثیفه !

معلم دوباره گفت: اما نه، البته که هر دو ! تمیزه به حمام عادت دارد وکثیفه به حمام احتیاج دارد. خوب بالاخره کی حمام می گیرد؟

بچه ها با سر درگمی جواب دادند: هر دو!

معلم بار دیگر توضیح می دهد: نه، هیچ کدام! چون کثیفه به حمامعادت ندارد و تمیزه هم نیازی به حمام کردن ندارد!

شاگردان با اعتراض گفتند: بله درسته، ولی ما چطور می توانیم تشخیص دهیم ؟هر بار شما یک چیزی را می گویید و هر دفعه هم درست است

معلم در پاسخ گفت: خوب پس متوجه شدید ، این یعنی: منطق! و از دیدگاه هر کس متفاوت است

قبلی کلیپ خنده دار پرش صادق زیبا کلام از روی پرچم ها
بعدی عکس کمتر دیده شده از زندگی خصوصی ترامپ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *