جوهر نمک جان کودک ایلامی را گرفت

خبرآنلاین: بسته بندی رنگی جوهر نمک باعث شد که کودک ایلامی به کام مرگ کشیده شود.این کودک ایلامی که از محتویات داخل بطری رنگی خبر نداشت با سر کشیدن آن دستگاه گوارشی اش به شدت آسیب دید و علی رغم انجام دادن عمل های بسیار و تحمل مشقت های فراوان امروز جان به جان آفرین تسلیم کرد.

خانواده این کودک ایلامی در حالی که بشدت در غم از دست دادن فرزند پسرشان متاثر بودند در گفت و گو با خبرآنلاین خواستار تغییر شکل بسته بندی این مواد بودند تا مبادا کودکان دیگری نیز به سرنوشت فرشته کوچولوی آنها دچار شود.

پیشنهاد ویژه:  آخرین آمار کشته های ایدز در ایران
قبلی گام بلند ایران و روسیه در بازار نفت
بعدی بوسه نامزد مریم از لب او باعث مرگش شد

پاسخی بگذارید