آیورودا: طب سنتی هند باستان

آیورودا: طب سنتی هند باستان

آیورودا: طب سنتی هند باستان

آیورودا (به سانسکریت: आयुर्वेद به معنی «علم زندگی») یک علم باستانی و کهن است که در هند مرکز توجه‌است، اگر چه در کشورهای دیگر نیز در قالب طب جایگزین استفاده می‌شود. در آیوردا از گیاهان طبی، ماساژ و یوگا برای درمان بیماران استفاده می‌شود.

آیورودا یک واژه سانسکریت به معنی” علم زندگی” و شاید یکی از قدیمی ترین سیستمهای درمانی در دنیا است که از بیش از 5000 سال قبل بطور سـنتی از استاد به شاگرد منتقل می شده و ریشه در متون مقدس آریائی ها ی باستان دارد .حدود 3000 سال قبل (900 سال قبل از میلاد) سه دانشمند بزرگ به نامهای Charaka ، Sushruta ، Vagbhata صول آن را از منابعی که وجود داشت، جمع آوری نمودند . کتابهای بر جای مانده از آنان هنوز هم توسط دانشجویان، اساتید و درمانگران این رشته استفاده می شود. بسیاری از صاحبنظران ، سیستم آیورودا را بعنوان مادر تمامی روشهای شفابخشی می شناسند. آیورودا هنر هماهنگی موجود زنده با قوانین طبیعتاست . هدف آن حفظ سلامت در فرد سالم و شفا در فرد بیمار است .آیورودا ریشه در این اعتقاد دارد که سلامتی نتیجه تعادل بین ذهن، بدن و روح است . به بیان بهتر، سلامتی، تعادل کامل بین سه انرژی اساسی بدن یا سه دوشا ( واتا، پیتا و کافا) و یک تعادل بین جسم _ذهن _ روح (یا آگاهی) است.
بر طبق آیورودا ، هرشخص مقداری از 5 عنصر اصلی عالم (خاک،آب ،‌آتش ،‌ هوا، اتر) را در خود دارد و‌ ترکیب این عناصر بایکدیگر به سه نوع متابولیسم بدن یا سه نوع دوشا منجر می شود. دوشا ها انواع متابولیک بدن هستند که هر کدام ساختار و طرح زمینه ای افراداز قبیل ساختار بدنی ،شخصیت، عکس العمل ها وتمایلات غذایی را تشکیل می دهند. ایندوشاها،‌ به عنوان واتا، پیتا و کافا شناخته می شوند. واتا شامـل اتر و هواست و با حـرکات بدن مرتبط می شود ( انرژی حرکت یا کاتابولیک). پیتا از آتش و آب درست شده‌ و به سـوخت و سـاز بدن مربوط است که اساس هضم و تغییر ماده به انرژی (انرژی متابولیک) است .کافا شامل خاک و آب است که با ساختار بدن و ثبات و پایداری مرتبط است.

آیورودا: طب سنتی هند باستان
پیشنهاد ویژه:  زردآلو از دیدگاه طب سنتی / رفع بدبویی دهان
قبلی مجموعه عکس عاشقانه فانی کول(3)
بعدی شعر (به خاطر تو) از بیژن نجدی

پاسخی بگذارید